”Vart är vi på väg?”

Veckans fråga:

a) Vad heter idrottshallen?

b) Vad heter ”sjön”?

c) Vilka stod för motståndet i den första matchen i denna gympasal?

q3