Eagles spelar vidare 2022/23!

Eagles är nu anmälda till Korpens seriespel 2022/23! Vi söker några spelare till. Intresserad? Kontakta Jonas Olsson, 070-5214749 eller jonas@jonols.se.
För spelare gäller:

  • Information, såsom spelprogram mm, läggs ut på vår hemsida på https://eaglesinnebandy.se/
  • Intern information, som t ex återbud/anmälan till match, sker via WhatsApp-gruppen Eaglesinnebandy. Där behöver alla spelare vara med och ha koll.
  • Alla som ska spela swishar 500 kr till Jonas Olsson på 070-5214749 snarast. Sedan behövs ev. en mindre kompletterande betalning vid juluppehållet.
  • Alla måste se till att vara medlem i Nyköpingskorpen. Personligt medlemskap kostar 300 kr/kalenderår. Läs mer på: https://idrottonline.se/KorpforeningNykoping-Korpen/MEDLEMSKAP
  • Matcher spelas på söndag. Vi är väl medvetna om att det även finns andra saker i medelålders mäns liv, men det vore bra om man kan vara med på matcherna så ofta som möjligt.

Budget:
Anmälningsavgift Korpen: 5900 kr
Domararvoden: 2400 kr (16 matcher X 150 kr)